Cégadatok

Elnevezése: BPK Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.

Cégjegyzékszám: 01 10 049717

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

A cég statisztikai számjele: 24375663-6499-114-01

A cég adószáma: 24375663-1-41

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Nyrt.

Számlaszám: 10300002-10572658-49020012

Tevékenységi engedély: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-409/2013. számú határozata